سوالات متداول

با دسترسی به بانکی از اطلاعات اقامتگاه های الموت بطور تخصصی، اعم از قیمت، مشخصات و موقعیت جغرافیایی می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان، بهترین و مطمئن‌ترین انتخاب را انجام دهید. همکاران ما در الموت تور بصورت شبانه روزی پشتیبان رزرو شما خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال شما را همراهی ‌کنند.
کاربران محترم می‌توانند با وارد کردن ایمیل، شماره تماس و رمزی اختصاصی برای ورود به بخش کاربری خود در سایت عضو شوند و در هر زمان برای رزرو اقامتگاه مورد نظر، از همان نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سایت استفاده کنند.
اطلاعاتی که بر روی سایت قرار داده شده، از جانب میزبان و مالک اقامتگاه تدوین و توسط کارشناسان متخصص و آشنا به منطقه ارزیابی و تایید شده اند. این اطلاعات قابل استناد است.
برای جستجوی اقامتگاه ها باید در پنجره جستجو، ابتدا روستا یا نام اقامتگاه مورد نظر را نوشته و تاریخ را مشخص کنید و بر روی کلید جستجو کلیک کنید.
هر فرد می‌تواند اقامتگاه خود را انتخاب کرده و با وارد کردن تاریخ رفت و برگشت یا مدت اقامت خود و کلیک بر روی کلید رزرو، در لیست مسافرین ویلا قرار بگیرد. روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺶ رزرو ﺷﺪه، در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﻤﺘﺮ از ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ، ﺗﺎﯾﯿﺪه ی رزرو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ، ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت درج ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و رزرو ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن در سایت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در صورت اتمام این زمان و عدم پرداخت، کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه بررسی مجدد روند سفارش را دوباره به جریان بیاندازد.
در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان رزرو با همکاران واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
بله، در زمان رزرو مبلغی که نمایش داده می‌شود، کل هزینه‌ای است که باید پرداخت شود. ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻔﺮات ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ است.
بله، در صورت تغییر قیمت از سوی مالک، قیمت مندرج بر روی سایت تغییر پیدا خواهد کرد. این تغییر بر اساس تغییر فصل صورت می‌پذیرد.
ﭘﺲ از ﮐﻤﺘﺮ از ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ، ﺗﺎﯾﯿﺪه ی رزرو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ، ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت درج ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و رزرو ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن در سایت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
رسید پرداخت و تاییدیه رزرو اقامتگاه را واچر می‌گویند. واچر پس از پرداخت از سوی سیستم رزرواسیون صادر می‌گردد و در اختیار رزرو ‌کننده قرار خواهد گرفت.
در صورت مشاهده خطای پرداخت ناموفق از سوی درگاه بانک تا ۷۲ ساعت کاری مبلغ پرداختی به حساب مسافر بازخواهد گشت. در صورت رویت هرگونه مغایرت می‌توان با مراجعه به بانک صادرکننده کارت بانکی، مشکل را پیگیری کرد.
برای ورود به محل اقامت مدارکی نظیر شناسنامه و کارت ملی لازم بوده و برای افراد متاهل همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
برای پاسخ باید گفت که با رزرواسیون اقامتگاه هماهنگ می شود تا در صورت خالی بودن اقامتگاه و پرداخت هزینه اضافی از مکان مورد نظر استفاده گردد. البته این امر در بدو ورود به اقامتگاه و با هماهنگی مالک یا مسئول آن نیز امکان پذیر است.
الموت تور برای نظرات مسافرین گرامی ارزش ویژه‌ای قائل بوده و در صورت مطابقت با “قوانین درج نظرات” آن‌ها را برای دیگر مسافرین به نمایش می‌گذارد. با این کار تجربه برای دیگر مسافرین و کاربران سایت بازگو شده و مطابق انتظارشان اقامتگاه مناسبی را انتخاب می کنند.
این کد، شماره‌ای یکتا و خاص است که در صورت بروز هر گونه مشکل و سوال می‌توان با اعلام آن به واحد پشتیبانی اطلاعات لازم در رابطه با پیگیری رزرو را انتقال و در کمترین زمان پاسخ دریافت کرد.
برای تغییر مشخصات مسافرین می‌توان با بخش پشتیبانی هماهنگی لازم انجام شود ولی برای تغییر تاریخ اسکان یا اقامتگاه مورد نظر لازم است رزرو پیشین کنسل و رزرو جدیدی ثبت شود.
بله، تنها با اعلام نام یکی از مسافرین به عنوان سرپرست می‌توان رزرو اقامتگاه موردنظر را انجام داد.
هر فرد در بخش سفارشات در قسمت کاربری خود، پیشینه درخواست هایش را می‌تواند مشاهده کند. در صورت نداشتن رمز عبور یا فراموش کردن نام کاربری، با بخش پشتیبانی تماس حاصل کرده و با اعلام شماره همراه یا کد ملی می‌توان واچر را دوباره دریافت کرد.
واحد پشتیبانی سایت الموت تور به صورت شبانه روزی پاسخگوی تماس مسافرین و کاربران گرامی است.
در زمانی که اقامتگاه مورد نظر ظرفیت خالی نداشته باشد، برای تغییر محل اقامت می‌توان از گزینه تغییر سفارش استفاده کرد تا به صفحه جست و جو باز گشت
تماس با ما
آدرس :
• قزوین، ولیعصر، روبروی هتل مرمر، مجتمع اداری - تجاری نیایش، طبقه 4، واحد 434
کد پستی ۳۴۱۵۹۳۹۸۳۱
تلفن : 5 - 22 10 99 33 - 028
همراه : 3825118 - 0912
ایمیل : info@alamut.me
مسیریابی تا دفتر الموت تور :
گوگل مپ ویز
ثبت شکایت مشتریان : کاربر گرامی؛ جهت اعلام شکایت، نظر، انتقاد و پیشنهاد در مورد سرویس‌دهی سایت الموت تور می‌توانید با راه های تماس بالا‏ موضوع را با ما در میان بگذارید.
با خیال راحت به ما اعتماد کنید

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت گردشگری نسیم الموت به شماره ثبت 15840 محفوظ است.‎‏ این شرکت که هلدینگ مجموعه ‏Alamut Tour ‎‏ را بر عهده دارد با چشم انداز توسعه صنعت گردشگری و توریسم در ‏منطقه الموت قزوین جهت نیل به اهداف موردنظر از جمله پوشش تمام خدمات گردشگری این منطقه با تمرکز بر گردشگری ‏سلامت و اکوتوریسم به ثبت رسیده است‎.‎‏

طراحی و توسعه توسط : میثاق احمدی